Gade, Niels Wilhelm BREV TIL: Stæger, Laura Mathilde Margrethe FRA: Gade, Niels Wilhelm (1881-05-31/1881-06-02)

Düsseldorff, d. 31. Maj 1881.

Da vi havde faaet Støvet af os i en Fart, gik vi hen til „Tonhalle“, for at see, om der var Prøve. Og ganske rigtig; men den var netop forbi, det mylrede med Damer og Herrer, — jeg spurgte nogle Damer om, naar der atter skulde prøves og fik Besked.s. 264Men det var for sent nu at faa fat i Directörerne, som allerede vare gaaede bort. — Vi gik til Hotellet, og der kom en af Comitéen, som havde hørt, at jeg Var kommen, for at hilse paa mig og bringe mig et Telegram fra Breslau fra Grev Hochberg: „Korsfarerne netop nu sunget. Stor Enthousiasme. Hilsen“. Saa drak vi The og gik i Seng. — Imorges Kl. 9 ude paa Visit hos Kapelmester Tausch, hos Maleren Vautier (som var meget morsom, han malede netop et Stykke fra Schwarzwald), hos Professor Bendemann (en god Ven af Mendelssohn, som jeg kjender fra Dresden). Hjemme fik jeg Besøg af Comitéemedlemmer og besøgte saa Oberbürgermeister B. Fru Normann kommer desværre ikke, paa Grund af Moderens Sygdom. I Stedet for en dygtig Violinist fra Berlin, Sauret. — Onsdag Eftermiddag er en Chorprøve, og jeg haaber Torsdag ogsaa en; saa begynder Fredag Formiddag Orchestret at indfinde sig alle Vegne fra. — Axel har vel skrevet om Byen her, sonr er ualmindelig kjøn, med en Masse grønne Alléer rundt om. — —

17*

2. Juni 1881

Igaar Aftes sidste Klaverprøve, særdeles godt! De prøvede først „Lobgesang“ af Mendelssohn, jegs. 265kom, før de vare færdige, og gik ind med min Taktstok og takterede midt imellem dem, midt i et Chor. — Der blev en Jubel og Glæde, og al Presentation unødvendig. — — — — — —