Gade, Niels Wilhelm BREV TIL: Stæger, Laura Mathilde Margrethe FRA: Gade, Niels Wilhelm (1871-08-25)

Mainz, Fredag den 25de August 1871.
(Aften 9½.)

Nu er jeg ved det sydligste Punkt af min Reise, imorgen Kl. 9 reiser jeg med Dampskibet mod Nord til Cøln. Hjemad, hjemad! gaar det nu, hver Omdreining af Hjulet bringer mig nærmere til Dig. — Iformiddags Kl. 11 tog jeg med Dampvognen, langs Rhinens Bred, fra Coblenz til Mainz. En herlig Tour kan Du tro, det ene skjønne Landskab efter det andet. Det var atter meget varmt, men vi var kun 3 Personer i Vognen. Vi har bestandig været heldige med vor Reise med Jernbanen, idet vi har forlangt Coupé, hvor der ikke ryges. Som bekjendt, smøge alle Tydskere ganske gefærligen, derfor er alle „nichtrauchen“ Coupéer kun lidt besøgte. Paa hele Touren har vi derfor kun været meget faa i en Coupé og befundet os fortræffeligt derved. Carl, som var nær ved at hensmelte de foregaaende to Dage, er Gud ske Lov atter kommet til Kræfter. Hvad mig selv angaar, da var jo de to første Dage i Bonn lidt besværlige, men jeg havde hele Tiden holdt mig fra at drikke Vand, Viin eller Øl, og paa Grund af denne Afholdenhed har jeg havt det udmærket godt hele Tiden. — — Vi har ieftermiddag været i Musæet her og moret os ganske kosteligt, der findes nemlig her den betydeligste Samling af Oldsager, deels gamle germanske, og deels overordentlig interessante Sager fra Romernes Tid, — derefter kjørte vi en Time omkring for at see Byen, s. 185som ligger aldeles deiligt, ligesom Coblenz. - - En deilig Maaneskinstour har vi gjort iaften over Rhinbroen, Maanen glimrede paa Bølgerne i den stille, svale Aften. — —

Dette Brev indeholder egentlig ingenting, men det er mig saadan en Glæde at skrive til Dig —