Gade, Niels Wilhelm BREV TIL: Stæger, Laura Mathilde Margrethe FRA: Gade, Niels Wilhelm (1873-11-17)

Mandag den 17de Nov. Kl. 1.

Jeg vil blot skrive Dig til, min søde Mathilde, som fortrolig Meddelelse, hvorledes det er gaaet her med min første Prøve idag Kl. 9. Jeg havde sovets. 196slet de sidste Nætter, paa Grund af, at vi først kom iseng Kl. 12½; Verhulst er en Natteravn, og bryder sig ikke om Tiden, men nu har jeg bestemt, at Kl. 11½ skal alle reise sig fra Bordet og begive sig til Sengs.

Som sagt, jeg havde sovet slet i Nat, naturligviis laa det ogsaa i, at jeg imorges skulde første Gang sammen med Orchestret. Jeg stod op Kl. 8 og tænkte, at det vilde gaa daarlig for mig paa Grund af Træthed. Jeg tænkte paa Dig og Børnene og mandede mig op ; saa tog jeg Eders Portraiter og lagde i min venstre Lomme, saa at I var med mig og mit Hjerte nær. Jeg kjørte i Weetjens Vogn til Concertsalen. Saa blev jeg i godt Humeur, Du kjender mig jo nok, naar jeg er sprudlende og vel stemt. Jeg blev modtaget med Acclamation, sagde et Par Ord og vandt dem alle. Nu prøvede Verhulst Oberon-Ouverturen. Vi kan den ligesaa godt. Der var 24 Primovioliner, 10 Celloer og 13 Contrabasser. Det er stort. Vi spillede min Sinfonie igjennem, efter hvert Stykke stærk Applaus af Orchestret. Jeg roste dem naturligviis, alt hvad jeg kunde, men det fortjente de ogsaa, de spillede med Begeistring. Jeg talte nu endeel Spas, nemlig, at det gjorde mig ondt, at jeg ikke kunde faa Leilighed til at korrigere dem — da jeg gjerne vilde raisonnere —; men derfor anklagede jeg Verhulst, at det var hans Skyld, idet han havde indstuderet alt saa udmærket , hvorfor jeg desuagtet vilde sige Verhulst Tak og Leve! Ouverturerne af mig prøvedes. 197vi derpaa, efter hvert Stykke Spektakel. Det endte med almindelig Begeistring, saavel hos Orchester som Direkteurer og hele Stadsen. Imorgen Kl. 1 har vi Generalprøve, men hele Salen er fuld af Publicum. Efter Prøven idag kjørte jeg hjem, takkede Gud, tog Dit Billede frem og kyssede det ret hjerteligt. Jeg skal herefter have det hos mig bestandig, tilligemed alle Børnenes. — Det var en god Begyndelse. Levvel, fortæl de andre kun om denne Prøve. — — — — — —