Gade, Niels Wilhelm BREV TIL: Stæger, Laura Mathilde Margrethe FRA: Gade, Niels Wilhelm (1873-11-20)

Torsdag Aften Kl. 11.

Concerten gik for mine Sagers Vedkommende aldeles udmærket, saaledes som i Musikforeningen, naar jeg er i rigtig godt Humeur. Jeg blev naturligviis modtaget af Publicum og for hvert Stykke Applaus. Før den sidste Ouverture traadte Verhulst hen til mig, og sagde høit, at det havde glædet dem at høre og spille min Musik, nu havde de den dobbelte Glæde at have mig selv personlig, og som aanske svarede til min musikalske Individualitet, ligefrem, aaben og beskeden; — det vilde nu være dem kjært, om denne Aften i „Cæcilia“ maatte vedblive at være i min Erindring, og dertil vilde Selskabet ved et synligt Tegn bidrage, idet de havde ladet slaa en Guldmedaille med mit Navn og Concertdagen den 20de November.

Derpaa overrakte han mig ligeledes et Diplom som Æresmedlem.

Derpaa kom en Fanfare og et Bravoraab og Klap fra Publicum. Alt var Jubel og Begeistring. Jeg havde baade Dig og alle 3 Børn i min Brystlomme, I var med til den Høitidelighed. Men Is. 201følger mig altid, saavel i Tanken som i Hjertet, Mer siden. — — — — — —