Gade, Niels Wilhelm BREV TIL: Stæger, Laura Mathilde Margrethe FRA: Gade, Niels Wilhelm (1873-11-14)

Amsterdam, den 14de Nov. 1873.

Igaar (Fredag) Morges gik jeg til Hr. Molkenboer, som jeg har correspondent med. — Det er en yngre Mand, prægtigt Menneske, — Du kan jo tænke Dig, at han blev ligesaa forbauset som Verhnlst. Han kjendte mig formodentlig efter Portrait, nu gik vi hen til min Vært, Hr. Weetjen, et af de største Bankierhuse i Amsterdam, han bor i „Kaisergracht over de Westerkerk 53“, i et deiligt Huus. Det bestaar af Kjælder (Kjøkken), Stue, 1ste og 2den Sal. Jeg har faaet et stort Værelse i Stueetagen, vist 10 Alen til Loftet, og saa har jeg paa 2den Sal et Soveværelse, som er saa stort som vor største Stue og 6 Alen høit. Jeg har Udsigt til Haven, jeg sidder nu i et luunt Værelse paa to Fag, hvor Solen skinner mildt ind ad Vinduerne, udmærket meubleret, Fløil og Quaster, Kamin med stort Speil etc. — Min Vært er en prægtig Mand paa 58 Aar, men ungdommelig af Udseende, Fruen er rigtig rar, taler godt tydsk; to Døtre paa 18—19 Aar, desuden nogle gifte Børn og en voxen Søn. Det generede Hr. Weetjen i Begyndelsen, at han ikke kunde tale tydsk, men det varede ikke længe, saa kom vi meget godt ud af det, han talte hollandsk med tydske Brokker, og jeg tvdsk med hollandske Brokker. — Hans udmærkede Wienervogn holdt lidt efter for Døren, og vi kjørte med Verhulst og Molkenboer rundt omkring i Amsterdam. Den er uhyres. 193stor i Omfang, og jeg maa vente med al Beskrivelse, til jeg kommer til Kjøbenhavn. Derefter kjørte vi hen til den berømte zoologiske Have, den er meget stor og rigt udstyret, de fæle Nilheste forfærdede mig næsten, de seer saa formløse og fortidsagtige ud. Da det var koldt, foreslog jeg, efter at vi havde faaet Bouillon og Boeuf til Frokost, at vi skulde gaa hjem. Vi gik gjennem Jødequarteret, som er interessant, men uhyggeligt, stinkende og mylrende af Folk. Det komfortable Hjem gjorde et godt Indtryk, kan Du tro. Vi spiste 5½ Middag, Verhulst var ogsaa indbuden. Suppe, Scheldefisk, Rostbeaf, Lever af Scheldefisk, Agerhøns, Ost og Smør, Frugt, deilig Viin. Efter Bordet gik Verhulst, og jeg var nu ene med Familien. Jeg fortalte dem om mit Hjem, viste Jeres Photografier. „Hvorfor har De ikke taget Deres Kone med“, spurgte de; „det maa De gjøre næste Gang“. Manden blæser særdeles godt Fløite, og han var meget henrykt over, at jeg spillede en Duo med ham af Kuhlau. Den ældste af Døtrene bad jeg om at rette mig, medens jeg læste op af Avisen. Jeg har nu godt fat i Sproget, jeg beder dem ofte at tale hollandsk, og kan forstaa en stor Deel, og altid faar jeg Meningen ud af det. Jeg gik i Seng henimod 121/2, og sov i min store Mahogniseng (atter Familieseng) aldeles fortræffeligt. Nu er Kl. 9 Morgen, medens jeg skriver. Jeg er hjemme iformiddag for at tage mod Visitter. Efter Frokost gaar jeg et Par Visitter, ellers vil jeg holde mig hjemme i Ro. — See, nu har Du faaet Beskeds. 194om det Hele. — — — Verhulst fortalte mig iaftes, at Musikhandlerne her sælger mine Sager i denne Tid i stor Mængde. — — Lev nu vel! — — — —