Gade, Niels Wilhelm BREV TIL: Stæger, Laura Mathilde Margrethe FRA: Gade, Niels Wilhelm (1873-11-28)

Amsterdam, den 28de Novbr. 1873.
Torsdag Aften.

Jeg skrev til Dig fra Utrecht, hvor jeg igrunden blev mishandlet med lutter Opmærksomheder, jeg var saa udaset af de sent paa Aftenen givne Festmaaltider. Iaftes (Onsdag) var jeg indbuden til en musikalsk Soirée, hvor min Duo for Piano og Violin spilledes udmærket smukt af Brødrene Coemen, men jeg blev ikke til Souperen, gik hjem og iseng. Idag har jeg taget Afsked med den herlige Rembrandt i Trippenhaus-Galleriet. Jeg sender Dig noget afs. 209en Avis om „Elverskud“ og „Korsfarerne“; I have jo ønsket det, — men kan I forstaa det? Carl kan hos Lieutenant Niewenhuis faa det oversat. Imorgen (Fredag) har jeg Prøve og Opførelse i „Felix meritis“ paa „Foraarsfantasien“ og Sinfonie Nr. 4; det er min sidste Tour, og jeg er nu næsten træt og mæt af al den Ære og Hæder, som vises mig, jeg længes efter i Ro og Mag at besinde mig, og jeg længes meçet efter Jer. — — — — — —