[Martin Brun] Uddrag fra Den Forlorne Gabels Forgyldte Svane-Sang, Den 17 Januarii 1772.

Behüt uns naadelig; for S. og Br. Gilde Som ey bevarede sin egen kiære Søn,