[Martin Brun] Uddrag fra En Engelsk Supken til Struensee I Anledning af den, der har i Avisen komplimenteret Faderen til det uskyldige Foster, kaldet Den brave Holmens Magtes glade Indtog i de smukke Huse etc.

Som f. Er Da Fæstningen: Mad. Mads Madsens-Borg skulde blokkeres, og man be- gyndte at rykke Krigs-Maskinerne nær til vor fromme Madames Mure, vrimler den ene Skind- pels i den anden, den ene Kittel i den anden, den ene Rokkelore i den anden, men derfor siger jeg ikke jnst at Spekhøkerne, Bryggerkarle og Hyrekudske nærmede sig til Fæstnings Værkene.