Uddrag fra Saufhalses trøst til Brændeviinslauget som et Beviis at det er utroeligt at Regieringen vil forbyde at brænde Brændeviin.

Skreven i den forgyldte Flaske, den Dag jeg fik kun 24 Sopgener i Aaret 1771.