v. Holstein, Tausan m.fl. Uddrag fra Anordning og Reglement angaaende adskillige Stadens Oeconomiske og Borgerlige Indretninger dateret Kiøbenhavns Raadstue den 5. Junii Anno 1771.

den N. N. betalt Renovations-Skatten med Rdlr. Mk. Sk. Hvorfor qviterer.