Rode, Helge Til dem af Eder —

Til dem af Eder —

Til dem af Eder, der leder og lider
og higer mod andre Steder og Tider!

Til dem af Eder, hvis Hjerner brænder
og slukkes ud og paa ny sig tænder!

Nogle Hjerter i Fryd, nogle Hjerter i Nød,
er mer end Tilfredsheden gold og død.

Nogle Hjerner i flammende, gnistrende Brand
er mere end Lys over Rige og Land.

59

Saa ville vi tale sammen
om al vores haarde Nød
og om vores Fryd og Gammen
og om vores Liv og Død.