Rode, Helge Dagen spandt ud —

Dagen spandt ud —

Dagen spandt ud sin lange Traad,
Aftenen bragte kun Hulk og Graad.
Natten ved Raad.

Ungdommen er nok lidt bittersød,
Alderdom kender vel haardere Nød.
Hvad vil min Død?