Rode, Helge Uddrag fra Jeg stirrer ud

Jeg stirrer og stirrer mig bare bort
langt, langt bort. Saa langt fra den glade Skærsommer.
Hvor bliver den lyseste Dag dog sort,
og Timen saa lang, der før syntes kort,
naar man venter En, som man véd ikke kommer.