Rode, Helge Uddrag fra Skyggekunstnerens Melodi

Nogle vil hjem, og nogle vil ud,
sort de mod Mørket sig tegne,
men stundom skinner en gul Profil,
thi Lyset er allevegne.