Rode, Helge Uddrag fra Skyggekunstnerens Melodi

Se der! Som det smukkeste Perlesmykke,
i smaabitte Gasblus vimrende,
Navnet paa Irvings nyeste Stykke.