Rode, Helge Uddrag fra Skyggekunstnerens Melodi

Struggle for life i alle Gader,
Larm og Raab,
skrigende Skilte paa alle Facader:
Pears Soap!
— Og den taagede Himmel.