Rode, Helge Uddrag fra Skyggekunstnerens Melodi

Taagen gulgraa (Svovlsmag den giver)
har presset sig ned mellem Gadernes Mure.
Højt i Luften som Maaneskiver
Parlamentets og Westminsters Ure.
Hansom cabs, elegant de svinger,
røde Omnibusser, der rumler.
Dørhamre, — Postbud, der Breve bringer.
Børn i Parken, der leger og tumler.