Rode, Helge Uddrag fra Skyggekunstnerens Melodi

Men sé nu, mens Tonerne vugger i mit Øre,
kan jeg nikke til Ansigter, og Stemmer kan jeg høre.
Men mere de bringer. Mere de véd,
kan og fortælle om Kærlighed.
En lille Pige paa sytten Aar
kommen paa Besøg fra en Præstegaard.
Smil var om Munden. Hun var saa ung og glad,
to Øjne saa helt graadig paa den store, store Stad,
og titted ømt nysgerrig paa den fremmede Mand,
der kom fra det fjerne — det lillebitte Land.