Rode, Helge Uddrag fra Paa Klippeøen

mejslet af Tidernes Finger,
— kun sjelden tynget
af levende Liv.
Hvem traadte vel sidst
paa den Sten, hvor jeg træder?