Rode, Helge Uddrag fra Forundrede Øjne

Stundom den lyser til Klarhedsfesten,
stundom den blafrer i Angst for Blæsten.