Rode, Helge Uddrag fra I Ensomheden

Og stolt du skriger:
Hvor jeg har Vælde.
Himlen og Havet og Jorden er øde,
og Menneskets Børn er Smaatings Trælle.
Jeg er et Liv i det store døde!