Rode, Helge Uddrag fra Stambogsvers

Som smaabitte sorte Toppe
snurrer ad Jorden vi hen
og prøver mod Himlen at hoppe
og falder og snurrer igen.
En ukendt Kæmpepidsk giver den Sving os,
og stundom vi føler den suser omkring os.