• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Forfatter Kingo, Thomas Fjern begrænsning Forfatter: Kingo, Thomas

Søgeresultater

Fynske Mercurius (til Lyxdorff) 1684

Bindebrev til Birgitte Baltzlov 1689

Fødselsdagsønske til Ole Borch (i Susanne Worms Navn) 1689

Nytaarsønske til Grev Reventlou 1699

Nytaarsønske til Grev Reventlou 1703

Anna Fynboes (Eller gemeenlig kaldet Titus Bulches) hendes schutzmaal

Paa Uldrich Frderich Gyldenlews Sundhed 1686

Paa Æsken med Ole Borchs Sten 1690

I Eksemplarer af Vinterparten 1692

Med en Ligprædiken til Mette Sophie Krabbe 1694

Lever-Riim over Borde til Schøllerts

Fastelavnsvers til Magister Stoud

Om Dværgen, Grev Hans

Om Snustobak

Hosianna ved Chr. VI's Salving 1671

Lyk-ynske til Prinds Friderichs Fødsel 1672

Velkom til Prinds Friderich ved hans Fødsel 1672

Chr. V's HiemKomst fra Holstein til Kiøbenhafn 1672

Kroneborgs Beskrifvelse 1672

Overskrifter til Kronborgs første og anden Port [1690]