Da Orlog-Skibet paa 60 Canoner kaldet Elephanten i Aaret 1769 i November Maaned udløb af Stabelen […]

2
3
4
5
6
7

Vaio br

h<*} 'Zfr&kC'S^f'foW - y

dou A

Lodi Cen ber ;/94 ^Ä^

■ SouL^iL (VhÅ-JcMu^ (^u)/lÄ^*^4

■ o^i| 4 (J)*m£uv blM^A 1' O/få /,. før t'følJU^jjuÅf; I. j-KV

jjc-lL, juJL\,

KV

8
9
10

I ole AL tt

RA SK ALD, rr jj» L

Le!

hubs: Ronan ib 2. A

a-Lw dd ~y£»,. " ■' ^r ■. ,,-^,W faJc

Lw dd ~y£»,. " ■' .. ^r ■. ,,-^,W faJc- &j&y‘*^A ? &d

. .. ^1 £vJtfhr s^fh^b &X? tø&Ljøfiwd)

11

Ka tg hin 'M»JOtsuJWJcfa j VVZ 0 f C " '

a t/ VVZ /* f) </2 0 /f LC " ' r t

/ VVZ /* f) </2 0 /f L3> •<- hr ^JCCO^LAJ^ t

(T a rr , Fo J />« ’ ■JArhtia <( «A- h

(T a , J ’ >■^uJArh^ti^ a <f( «A- Che MAA, '

Åb 'A

TT 1 NA uA Kg t (VAR

uA Kg t (VAR,

vr

vr // - x OU jun /7 - - VZ u&tfä N

- x ju/7 bord 4/, u&tfä Ne

, '1 fø«Lv hr? Fat .

’ _ fa ra acting vie 7 =D. <

_ cig vie 7 & l =D. <vL^O^

12
13

/r» f

It / VV Pr

<V*vyj

14

' fot Klin #^*C^ GA MTR HR Uf

^ MTR HR Uf

rays tøy Irat A |i

Ulv Sy are Urt AM ATP] TT AA GM.

t ATP] i, 4^-^f TT AA GM. j

KA vd y Ww, mt A 145 Word

\£éJ/ ‘hL+Å'*

7.

O 197

Am 4»

*7^7-/^ • - k

z?5» k PZE

z?» VI HIVE /Uti*

Vr Cate, |

Pr

' VV

Vd, rb AD

rt ^ x-^ 4yC^

t ^ " yw^lf OfL^éLsfa fy ri tfyy^

Ty A

Mr

15

AK Åh VAR

'^C-éL- aJc^JPzK

SKE

,. Ott (A El ■yO i Dra 6s LÍA

SÅ adm 9 SA 4 dL

16
17
18
19

Chess GÅ Cone *hi, 6X-4 fel tog VR s

e *i, fel tog VR i st 4

VA jfctj 'K&-fyi*u~tføv fr.

jj i OS by Pap ad ef ^ A f i\

vi / ,/. ad ef ^ A f i\

tar pel før * tar da 8H SN ’ frM fr Of

r ta’ /fru*. M fr Of

(tøt%, owW *t*44& ytnw'U+'A.'l.

Mi

I yyf/jUUijZM&ip

tv.

i‘I

LWS

pA

Øh 0 Å Dar

TY Å

ge ÅG QA A

Ale fhv fl N-T Ch QA

Ale fhv ah fl NOT NA Gk [fa A*/*, M5 A

Gk [fa A*/*, My Xj r

, %X*j

Ale fhv ah fl N-IST 5 Ch QA AA

y r

Fr

20

tø*’

ferien IE . Gg ^

4/f *•

ft~7M 4-Ænsets* fy}slfyy*//i

Lp) Gris tb AA Ats - ■** 1

tø* ^ ic&;y cy Ob,

19w*4$&~y

(BY)

/4?^ faøty a^A

.,^ A I tø - ^/fr^^yj, ;

.1

mu Øv /V r

Ce

r^iyTUtJ^r

*- /r.

LLS ta BS

/

k

21
22
23

r- GC n Hf

- K fiuZt{Å^ ^4 fctJC^u ti Htjyt'^W'&t':

K hf 5 Åt* øn Greg OY

/ " ’fd

Har d

la dd 2 76 MU, /h AN, /v

}f /hm AN, />//v

Y/

S

VÆ 44.

NA

j Jfcewfø*/ - PPA f T i

j rt i* J

t ftjZcjr» 4%-y XI <L r

ØL,

Ét&ist^tÆ\ Aru za

| het ZZ

24

frs £& /c,?} %,(/i i}*

}rs 60 Før 41

<i Är »fyffiy Pd

',, 'ZéfrJty* iißy 4UZ*'«^ Pd +

\ 01^+$-**--$ %/ y&A'

25

føui xL iJ/l

hk SM n

ahun [DV

ffør ^v' & s ^

iM

Fog dj 0 Å

26

mtr? Ak,

ltd føfør tfa.

sy føn,

27
28
29
30
31
32

' Øy ho

NAG fra ØL

* ti *4) JAA 1/

t£p(ß4, i,

y ff

l

'X * ^ sat

f sat