Da Orlog-Skibet paa 74 Canoner kaldt Princesse Sophia Friderica udløb af Stabelen […]

2
3
4

20. cav: Pol. ’A'.'V

5
6
7
8
9

>/

! ^ 'I%r?føj!>y 4 Ø

A AA

4 Ø-A

0~A

#7?7/ a£& £S am

/ , rr 2 ‘ Jk^4^ ^r

ul4 'dfruc+^r #/'/*

10
11
12
13
14
15
16

if^y 9t^r

4^4^ t&M )

17
18
19
20
21

I ^ aéé-itK,_$*^Å Mr>j

j)^"''^/ 4slsc-, - ^

Høs- -V^**

ft ym<~? y J

bl

22

lo.

sxJfø? -L ' 4Z^tr

fut

- NE SR

fy J/4^

U

vir MH

/£& SP

W

27 n USS

27 n U^ Jéuxjd!t*~+> <%Jh* j tßüftßfyfl+h ^ ~ Wo

FT s- Y HO HDL

23

Wr*&.

24
25
26
27
28

Våd Curt

JS FF), y /s

WS urg

¥&* T

&i sU*^Q M

«rang? *

29

iJJtt

rvo P

30
31
32
33
34
35
36

.o, L

.o, LI 0) Écran. *< /» 4t^j fat&n and bnd 1 Y~- ' - -r~, ^ mm ^ db ^ fflt* * ^

anbd 1 Y~- ' - -r~, ^ mm ^

d 1 Y~- ' ^ ‘fyi.'&db 'fyb'T^ 'ffl'fa- tr* * ^i/-~ft *

(\

(øut $

po éMz-t^^fv

/&hd, *

7

Vs

?s éSLeJW/im. Jr.7 27777.7/ K 716 rik A e dg %

?s éSLeJW/im. r..716 Erik OA e dag % gps

41 gps

*■* 7 4/o/p 7/7^J7>

*■* p/JL 77.Vbux. ^///> 7&Ld> kt

AM

se |N Mr ¥*

Mr ¥* TGI 5 Id

mur TGI LA 5 . Id

37
38

4sfaw

39
40

i

er BO dE E

> fe:

*

+ÅÆ •

.

41
42
43
44