II.

§ 4. § 5. § 6. § 7.

Den i Kongeloven fastsatte Arvefølge er fremdeles gjældende. Den kan kun forandres efter Forslag fra Kongen og med den forenede Rigsdags Samtykke, hvortil udfordres ¾ af de afgivne Stemmer. Kongen kan ikke unden Rigsdagens Samtykke tillige være Regent i nogen anden Stat end Hertugdømmerne Holsten og Lauenborg. Kongen skal høre til den evangelisk-lutherske Kirke. Kongen er myndig, naar han har fyldt sit 18de Aar.

B. Comiteens (Majoritets) Indstilling.

Danmarks Riges Grundlov.