Beretning Om Forhandlingerne paa Rigsdagen.

Beretning Om Forhandlingerne paa Rigsdagen.

Andet Bind.

Nr. 189—492, samt Anhang.

Kjøbenhavn. Trykt og forlagt af Kongl. Hofbogtrykker Bianco Luno. 1849

Arbejds- og socialministerirnes bibliotek

1