Beretning om Forhandlingerne paa Rigsdagen. Bind II. Spalte 1477-3968

Beretning om Forhandlingerne paa Rigsdagen. Bind II. Spalte 1477-3968

1