Wied, Gustav EROTIK

EROTIK

En Forelskets Optegnelser.

3. Juli.
Alt Galanteri er Kønsdrift, siger Herbert Spencer, hvilket imidlertid turde være en Overdrivelse, al den Stund jeg gør kraftig Haneben til en fyrretyveaarig Gærdestav med Overskæg og 200,000 i Medgift.


11. Juli.
I Gaar friede jeg, og hun svarede ved at knække midt over i mine Arme. Altsaa er den Ting afgjort.


12. Juli.
Hun har ogsaa en Moder, en ældre Mumie med Strikke- og Snakketøj.


20. Juli.
Vi skal snart have Bryllup. Det er hende, der har Hastværk. Gud maa vide, hvordan den Historie vil spænde af.


Juli 23.
Jeg holder paa Raad- og Domhuset, Kvinderne holder paa Kirken. Nu faar vi se, hvem der er stærkest!


28. Juli.
Kvinderne naturligvis! - - Kirkebryllup! nu be'r jeg Dem!


2. Aug.
Min Svigermoder mener, at jeg bør købe mig en høj Hat. Vel, saa køber jeg mig en høj Hat. Jeg hader høje Hatte!


6. Aug.
Nu stiger den! Middag i Koncertpalæet! Og jeg, som afskyer og foragter Bryllupsmiddage! Men hvad gør Tysken ikke for Penge!

233

10de Aug.
I Dag om tre Uger skal Dommen eksekveres. Hellige Sebastian bed for mig!


Aug. 11.
Hun var nedringet i Dag ved Middagsbordet! Ach Du lieber Augustin, alles ist væk, væk, væk!


Aften.
Jeg tror sgu jeg stikker af, gør jeg!

12. Aug.
200,000 paa Rente giver 8000 om Aaret. Assistent paa næstyngste Gage giver 1200 om Aaret. Jeg bliver og sætter min Lid til Influenzaen.


13. Aug.
Hun er rent tosset efter at kysse nu. Alle gode Magter, hvem der havde lidt Udslet i Mundkrogene.


14. Aug.
Tolv Retter Mad og syv Slags Vin. Jeg véd nok, hvem der bliver kraftig beruset!


15. Aug.
Skulde jeg alligevel ikke absentere mig? - Kunde jo stille en Vikar.


16. Aug.
Nu vil Svigermoder Gud hjælpe mig ogsaa kysse!


18. Aug.
Tror, jeg vil forsøge paa at faa Delirium inden Brylluppet.


21. Aug.
Ak ja, ak ja, ak ja! hvo véd, hvor nær En er sin Ende!


22. Aug.
Næ!!!


23. Aug.
"Min Alfons" sagde hun i Aftes, da jeg forlod hende: "God rolig Nat, min Alfons!" Og saa trykkede hun en stridhaaret Tandbørste mod min Pande ... Pføj!


24. Aug.
Mon man dog ikke kan købe Guld for dyrt? Om otte Dage - Heil Dir im Siegeskranz, om otte Dage!

234

25. Aug.
Alle mine Bekendte lykønske mig paa den infameste Vis.


26. Aug.
Min Svigermoder vil bo hos os!


Aften.
Skulde man ikke med lidt Fornuft kunne leve ganske lykkelig af 1200 om Aaret?


27. Aug.
To ældre Slægtninge med Hængekrøller taler om at logere sig ind hos Familien ovenpaa. - Nu véd jeg snart, hvad jeg gør!


28. Aug.
En gammel Onkel med Polyper i Næsen og Ligfald over det hele har set paa Lejlighed i Stuen!


29. Aug. Morgen.
Har forsøgt Oprør, men blev ynkeligen undertrykt.


Middag.
Min Svigermoder sagde for en Time siden, at hun nok skulde ordne det hele.


Aften Kl. 6.
Danmark, dejligst Vang og Vænge - nu gaar jeg til Hamborg.


31. Aug.
Ankommen til denne kraftige Hanseby afsendte jeg følgende Telegram:


Frøken Elvira Kaspersen,
Solitudevej 101, .
København.

Paa Grund af ændret Livsanskuelse bedes De undskylde mig ved Festen i Morgen.

Alfons