Wied, Gustav REGNVEJR

REGNVEJR

Marie satte Kaffen ind i Dagligstuen. Udenfor sivede Regnen fed som en Fernis ned ad Verandaens Stolper og dryppede tungt fra Vildvinens bladløse Stængler. Graaspurvene sad og smaaskændtes tykke og arrige inde under Bjælkerne. Og ovre i Bryggerset pryglede Mejeriforpagterens Kone sine Børn, fordi de havde glemt at tørre Fødderne paa Dørmaatten.

- Gud Fader! sagde der Alte, som laa og strakte sig i Lænestolen - Gud Fader, for al den Væde!

- Gud Fader! klynkede die Mutter, der trippede rundt og kom Fløde i Kaffekopperne - Gud Fader, min Storvask!

- Dud Fader, sagde den lille Mogens, der stod henne ved Vindueskarmen og legede Krig med tre Korkpropper og en rødbroget Træko - Dud Fader! sagde han - Men saa dror Tartoflerne! nikkede han dybsindig og kiggede ud i Haven.

- Aa jajaja! gabede der Alte, saa det knagede i Kæbehængslerne.

- Kom nu! kaldte die Mutter og gik foran med en Kaffekop i hver Haand.

Og saa gik de to gamle ind i Kabinettet for at fordøje Kernemælkssuppen og Rødspætterne med Smørsaucen og Persillen.

- Gaa ud og hjælp Marie med at vaske op! sagde jeg til Mogens.

Og Mogens forlod sin Hærstyrke og gik ud for at hjælpe Marie med at vaske op.

273

Og der blev ganske stille i Stuen.

Men uden for sivede og sivede Regnen ned, og Draaberne spillede paa Vandorgel i Tagrenderne! Dryp-drøp!, dryp-drøp, sagde de.

- Aa Gu' ja! sukkede jeg og stirrede tungsindig op i Loftet - Men saa dror jo Tartoflerne!

Det rørte sig henne paa Chaiselonguen.

Det var min Vært Proprietæren, der drejede sig om paa Siden, fordi han var træt af "at staa paa Ryggen", som han kaldte det. Derpaa sagde han med mørk Røst:

- Der gives Dage, kære Ven, i det menneskelige Liv, hvor man føler Trang til at ta' sig en umanerlig Rus!

- Ja det ved Gud, der gør! sagde jeg - Har De for Resten noget i Huset?

- Cognak, Portvin og svensk Banko!

- Gode Varer?

- Prima Varer!

- Frem med dem!

- Vil De virkelig? spurgte han oplivet og rejste sig paa Albuen - De kan jo ellers ikke taale noget, De Skrælling!

- Kom bare hid med Varerne! sagde jeg - Jeg foretrækker alt muligt for det nærværende.

Han kom hurtig paa Benene og gik hen til det lille Hjørneskab.

- Hvad vil De drikke? spurgte han.

- Alle tre Dele, sagde jeg.

- Det er rigtigt! nikkede han glad - i dette hersens Vejr véd man sgu heller ikke, hvad der er bedst! ... De er for Resten et rart Menneske, vedblev han saa - men man skal lære Dem lidt nøjere at kende.

Jeg rejste mig op fra Sofaen og ryddede Bøgerne bort af Bordet foran den.

- Vi spiller vel Skak til?

- Ja vel, smilede han, for det kunde han lide. - Verden er sgu slet ikke saa gal, sagde han lidt efter, bare man forstaar at ta' paa den! ... Her er Spirituosaen!

Og han stillede tre Flasker og seks Glas op paa Bordet. To store Glas til Banko, to mindre til Portvin og to endnu mindre til Cognak.

274

- Kaffen maa vi sgu ogsaa ha' herhen! sagde han.

- Og Cigarerne!

- Og Cigarerne, ja! De kan staa her paa Stolen. Jeg havde imidlertid stillet Brikkerne op paa Brædtet.

- Det er mig, der skal begynde, sagde jeg - Jeg tabte i Gaar. (Jeg tabte nu for Resten altid.)

- Først et Bæger! sagde han - det styrker Krediten! Og vi klinkede i Cognak.

- Hvad vilde gamle Per Væver Dem i Morges? spurgte jeg.

- Han vilde laane Tyren en Dags Tid eller to ... Pas paa Deres Springer!

- Kan den saadan laanes ud? spurgte jeg og garderede Springeren.

- Ja, hva' Fanden, her paa Landet er vi tjenstvillige Folk. Jeg laante hans Kone i Fjor, da Marie var syg. Skaal!

- Skaal! Det var en rar Portvin! Ta'r vi saa til Østerskovgaard i Morgen?

- Da 'nte i det Vejr. Skak! sagde han pludselig og tog en af sine egne Bønder 'med min Løber.

- Allerede? spurgte jeg og prikkede ham med Fingeren paa Panden.

- Aa Sludder, kom ikke med den! Det var bare et Fejltræk. Skal vi smage paa Bankoen? Og vi smagte paa Bankoen.

- Om vi nu ha'de et Par Smaapiger til at skænke i for os! sagde jeg.

- Smaapiger! sukkede min Vært - Aa Gud hjælpe vos alle tretten! Jeg har Gu' strafferne ikke set et Kvindfolk i de to sidste Aar! ... Det er Dem, der skal trække!

- Ypperlig Portvin! sagde jeg og skænkede i.

- Næ men den Gang En gik paa Landbohøjskolen! nikkede Proprietæren og smækkede med Tungen.

- Skak! sagde jeg.

- Hva' Fanden, nu kniber det nok! sagde han og tog mit ene Taarn.

- Det er ikke Spil! busede jeg ud.

- Gu' er det Spil!

- De slagter jo!

275

- Ellers maatte jeg da være Idiot!

- Ja men det er ikke Spil!

- Sludder! Træk nu bare!

- Ja men jeg maa slaa fast, at det er ikke Spil! ... Maa jeg ta' en Cigar?

- Ta' væk! ... Pas nu paa Springeren dér!

- Jamen det er ikke Spil! sagde jeg.

- Aa Vrøvl, jo Gu' er det Spil! Man ta'r sig da den For-, del, man kan. Maa jeg klinke med Dem?

- I hvad? spurgte jeg arrig.

- I Cognak.

Og saa klinkede vi igen i Cognak.

- Jeg synes, det begynder at klarne? sagde Landmanden og saa' ud gennem Vinduet.

- Skak! meldte jeg.

- Er De nu der igen!

- Det er sgu mat! sagde jeg triumferende, jeg opdagede det først nu - Det er sgu Fanden gale mig mat!

- Ja min Salighed! sagde Landmanden - er 'et ikke det da! Maa jeg bevidne Dem min Højagtelse! Og saa klinkede vi i Portvin.

- Paa 'en igen! sagde han og stillede sin Hær op paa ny.

- Hvem faar De Deres Banko fra? spurgte jeg og tømte Glasset.

- Fra Frølund & Comp.

- Den er god!

- Det er ogsaa Udstillingsbanko ... Skak!

- Ikke saa hidsig, gamle Kvægopdrætter! sagde jeg og flyttede - Hvad hedder Møller Kristiansens Datter heroppe i Svendsmarke?

- Mariane. Pige med Sving, hva'! ... Skak og Tour!

- Nydelig ja! Og sikken Gang Ben! ... Der røg den Springer!

- Kalder De det Spil, højstærede?

- Det var Dem selv, der har lært mig det ...

- Skak igen da, for Satan! ... Nu skinner min Salighed Solen!

Og Proprietæren pegede over sin Skulder ud paa Verandaen, 276 hvor Regndraaberne lyste paa Vinstokkens Kviste i røde, blaa og gule Farver, medens Graaspurvene gladeligen sang dertil.

- Ja, sagde jeg - Skaal for Solen! Og saa klinkede vi i Kaffe.

- Nu maa jeg sgu ha' mig en Cigar! sagde Værten -« "Den skær jo immer mere homerestisk ve' Damp!"

- Det var Ret, sagde jeg - citer Deres Klassikere!... Madame!

- Haa, haa! Rolig med de unge Heste!

- Skak og Madame!

- Det er nok, hvad man kalder "Bukser"! Djævelsk saa De spiller i Dag, Fætter!

- Her er knusende varmt! sagde jeg og tog mig en Cognak.

- Maa jeg klinke med Dem? sagde Landmanden og skænkede i sit Glas.

Og saa klinkede vi i Cognak.

- Jeg fik da Roserne fra Korsør i Gaar, nikkede han - Her Majesty, Gloire Dijon og Maréchal Neil.

- Mat! meldte jeg triumferende - mat igen!

- Fa'en heller da!

- Jo, værs'god og se!

- Jeg har den dybeste Veneration for Dem og Højagtelse! Maa det være mig tilladt at drikke et Glas med Dem? Og saa drak vi i Portvin.

- Hvor har De navnlig sat Roserne, Proprietær?

- Sat? jeg har sgu'nde sat dem endnu ...

- Ska' vi, la' vos, ska' vi ikke ... begyndte jeg, men anede ikke Fortsættelsen.

- Jo, la' vos det! sagde Landmanden energisk.

- Ja, for vi kan sgu godt!

- Gu' kan vi saa!

- Skaal, gamle Mand!

- Skaal! sagde han - Skaal og skidt være med det!

- Hvor mon Fanden Regnen blev af! sagde jeg og gik hen og aabnede et Vindu for at søge efter den.

- Den er gaaet i sin Fa'er igen.

277

- Skak! sagde jeg - De blev ganske stille Skak to Gange, gamle Agrar!

- Fa'en med det! sagde han og lagde en Arm om min Hals - for jeg kan fuldkommen godt lide Dem!

- Jeg holder ogsaa rigtig meget -af Dem, sagde jeg rørt - rigtig inderlig meget!

- Vil De være min Ven?

- Det vil jeg!

- Og ingenting skal skille vos?

- Ingenting paa Guds Klode! sagde jeg.

- Og nu gaar jeg om og henter en Spade, nikkede min Vært - Og saa graver vi Roserne ...

- Ja, saa graver vi Roserne, sagde jeg - Gu'bevares, hvor vi skal gra... ave, grave dem ...

Og Landmanden gik.

Og medens jeg sad og ventede paa ham ude paa Verandaen, for der var jeg pludselig kommen ud, skinnede Solen, og Graaspurvene sang som Drosler og Nattergale, og Vinstokken stod grøn med store, rødblaa Druer ...

Det mærkeligste var dog, at Svendsmarke Mølle havde faaet otte Vinger, for ved Frokosttid havde den kun haft fire. Men hvad kan der ikke ske i Regnvejr!