Wied, Gustav Uddrag fra DIGT OG VIRKELIGHED - Livserindringer

En Lygte stod og lyste
i bred og festlig Glans,
mens hist paa Himlen smilte
de evige Stjerners Krans.