Wied, Gustav Uddrag fra DIGT OG VIRKELIGHED - Livserindringer

Min Moder stod om Formiddagen og slog Smør ned. Det var Udstillingssmør, det skulde til Nakskov paa Landbrugsudstilling og have første Præmie. Og eftersom min Moder var en ærekær Kone, vilde hun egenhændig slaa dette Smør ned, selv om hun maatte staa sidelænds ved Karret og gøre det. Thi det ene skulde passes, det andet ingenlunde forsømmes.