Wied, Gustav Uddrag fra DIGT OG VIRKELIGHED - Livserindringer

Medens det ene - det var mig - laa i mit Skjul og morede sig, kom en af vore Piger, Røde Hanne, løbende og meldte, at Fru Jessen var kommen kørende.