Wied, Gustav Uddrag fra DIGT OG VIRKELIGHED - Livserindringer

Fru Jessen var fra en Nabogaard, og hendes Ærinde var at gratulere min Bedstemoder, hvis Fødselsdag det ogsaa var.