Wied, Gustav Uddrag fra DIGT OG VIRKELIGHED - Livserindringer

Senere kom Jens med Madammen, men først kom jeg. Thi da Jordemoderen arriverede - Madam Mencke hed hun, og fordrukken var hun - laa jeg i Sengen ved Siden af Moder, og Moder sagde til hende :