Wied, Gustav Uddrag fra DIGT OG VIRKELIGHED - Livserindringer

Laurits og jeg havde en Kammerat, der hed Morten Terkelsen, en Husmandssøn, en stille og blid Dreng. Jeg var den, der førte an, min Faders Gaard var den største i Sognet og kaldtes blot "Gaarden". Vi lavede Cirkus - Fader gav os Lov til at male Striber med Kalk paa Hestene, for at gøre dem til Zebraer - og vi arrangerede Børneballer og Fugleskydninger, hvor det kostede to Skilling at deltage. Smedens Dreng var den eneste, som ikke maatte komme med, han lugtede. Forgæves bød han fire Skilling, men vi gik ikke paa Akkord.