Wied, Gustav Uddrag fra DIGT OG VIRKELIGHED - Livserindringer

En Dag havde hun fortalt os om Peter, der forraadte sin Herre i Ypperstepræstens Gaard. I Frikvarteret, da jeg stod og spiste Frokost sammen med min Fætter fra Sønderjylland - det var i Tiden efter Krigen - siger han til mig: