Wied, Gustav Uddrag fra DIGT OG VIRKELIGHED - Livserindringer

Første Gang, Den Anden hjalp mig, var engang, jeg havde læst et Digt for en af mine ældre Brødre. Det var et Kærlighedsdigt, og jeg syntes, det var yndigt, men min Broder grinede ubarmhjertigt af det. Jeg skulde allerede til at være ulykkelig, men saa sagde Den Anden til mig, at det skulde jeg da ikke bryde mig om, for det havde den Rakkerpukkel jo ingen Forstand paa.