Wied, Gustav Uddrag fra DIGT OG VIRKELIGHED - Livserindringer

Kun naar jeg var rigtig bange, kunde Den Anden endnu ikke klare det for mig. Jeg kan saaledes huske engang, vi var ovre at besøge Proprietær Schwendsen paa Helgenæs, en brillant Mand, Jordens elskeligste Mand, altid glad og fornøjet og det mest gæstfri Menneske, man kunde tænke sig. Det er forøvrigt ham, der i mange Aar har været Bibliotekar i Studenterforeningen.