Wied, Gustav Uddrag fra DIGT OG VIRKELIGHED - Livserindringer

Af alle Mennesker, jeg har kendt, virkede kun Holger Drachmann paa samme Maade: Det var som blev der højere til Loftet og videre til Væggene, naar han traadte ind i et Værelse. Stemningen kunde være nok saa træg og trykket: blot han viste sig i Døren, aandede man straks 116 ligesom befriet op, smilede fornøjet og tænkte: Ah, der er Holger!