Wied, Gustav BILLEDFORTEGNELSE

BILLEDFORTEGNELSE

 • 1 Portræt af Gustav Wied. Maleri af Michael Ancher 1894 ............... Frontispice
 • 2 "Holmegaard" fra Havesiden ......................... 48
 • 3 Fødegaarden "Holmegaard" ved Nakskov ......... 48-49
 • 4 Branderslev Kirke. Romansk Granitstens Døbefont ................................................. 48-49
 • 5 Branderslev Kirke ......................................... 48-49
 • 6 Branderslev Kirkegaardsmur .......................... 48-49
 • 7 Manuskriptside af Digt og Virkelighed om Dyrene paa Holmegaard ............................ 49
 • 8 Gustav Wied med Broderen John, 12 og 14 Aar 96
 • 9 Julekantate til Forældrene 1875 ...................... 96
 • 10 Poppelalléen ved "Holmegaard" ...................... 97
 • 11 "Holmegaard"s Have. Træ med indskaarne Initialer i Barken ....................................... 97
 • 12 Faksimile af første Side af første Digthefte 1871 112
 • 13 Gustav Wieds Hefter med Barndomsdigte 1871-77 ................................................... 112
 • 14 Realskolen - Købmand Wulfeldt's Gaard i Nakskov ................................................ 112-113
 • 15 Thierry's Boghandel i Nakskov ..................... 112-113
 • 16 16a To Tegninger af Gerhard Heilmann 1896, visende Wied i Boghandlerkondition ............ 113
 • 17 18 Manuskript til Paa Helikon og Jøden .......... 128
 • 19 Gustav Wied. Fotografi 1875-76 ..................... 129
 • 20 Studiestræde 4 ............................................. 176
 • 21 Rimbrev fra 5. Okt. 1878 til Johannes Volquartz 176
 • 22 Dampskibet Niels Brock ............................... 177
 • 23 Udbyhøj's Havn .......................................... 177
 • 24 Herregaarden Overgaard ved Mariager Fjord før Ombygningen 1912-20 ............................... 192
 • 25 Overgaards Stueetage, hvortil Wied ankom ...... 193
 • 314
 • 26 Hvælvet Gangaabning fra Overgaard til Wied's Værelse ................................................... 193
 • 27 Gustav Wied. Fotografi ca. 1883 ..................... 240
 • 28 Gustav Wied efter 1886 - "En elsket Lerer" ... 241
 • 29 Gustav Wieds Tjeneste-Udygtighedspas .......... 241
 • 30 31 Tage Algreen-Ussing og Immanuel Madsen-Mygdal ......................... 256
 • 32 Arbejdsmanuskript til Kapitel 29 af Digt og Virkelighed - samt til
 • 33 Side 3 af Erindringsudkastet fra 1913 .............. 256-257
 • 34 Titelblad til Gustav Wied's første selvstændigt trykte Skrift ............................................. 272
 • 35 "Lystige Historier". Dedikationseksemplar til Johan Knudsen paa Bangsbo ...................... 273

Kursiv i Billedtekster er Citat