Rode, Helge Edvard Munch

EDVARD MUNCH.

Dagene gnistred og Kvældene skælved.
Nætternes Mørke vælded fra Helved.
Farvernes Fyrste stod rank under Hvælvet.

Blev ikke kuet af Smerten og Striden,
traadte med prøvende Blikke til Siden,
dypped sin Pensel dybt i sin Viden.

Farverne synger og hvisker og græder
aabner sin Løndom der, hvor du træder.
Hør, hvor de bruser idag til din Hæder.