Rode, Helge Den Døde

DEN DØDE.

Livets Storm og Støj forstummet!
Brudte alle Mures Magt.
Stor og stille — tavs, som Rummet,
hviler jeg — Det er fuldbragt.

Intet Greb kan længer glippe,
Ingen Byrde tynge ned.
Fast og haard som Marmorklippe,
klar som Luften, er min Fred.

Havets vilde Bølgebrande
de er stillere end Dug.
Bjerge hviler paa min Pande,
lettere end Blomsterfnug.