Rode, Helge Moderen

MODEREN.

Elskede, som bærer Naturens Tornekrone
uden Tro til Livet, lyder du dets Love.
Gode er de Hænder, som under Angst og Smerte
sysler med at klæde det vordende Liv.

Elskede, som reder med trofaste Hænder
selv det Natteleje, som er Smerternes Pude,
sørgende betænksomt for det største og det mindste,
saa at Ro og Orden kan omgive din Kval.

Uden Tro til Livet lyder du dets Love.
Dødens Angst i Hjertet forjager du med Gerning,
om der skulde hænde, hvad kun du turde tænke,
lød du Livets Love til dit sidste Aandedræt.

24

Elskede, du bygged med trofaste Hænder
uden Tro til Lrvet et Tempel til dets Hæder.
Søjlerne som bærer er Kærlighed og Vilje,
Lov og Orden hersker i Glæde og i Kval.