Rode, Helge Søndenvind

SØNDENVIND.

Idag staar Solen helt højt i Syd
og skyder ud sine gyldne Spyd.
Flyv, flyv alle hvide Skyer!
Men Jorden byder sin Bringe til,
nu brister dens Ham for Straalernes Spil.
Vær hilset vor Friheds Fornyer!

Ak, Foraar! Du kom med en sydlig Vind,
som puster Guldstøv paa Taarnets Tind
og alle de vaade Tage.
Forgyldt er Vejsporets Pløremuld
og Pytterne flyder med Himmelguld.
Alt straaler Himmel tilbage!

Flygt Kulde og Taage! og Mismod forsvind!
for Vaaren kom med en sydlig Vind,
som piber i Vejrhanens Hængsler.
Et skingrende Skrig af forjættende Fryd:
Jeg kommer med Lykken fra Syd, fra Syd
og aabner en Afgrund af Længsler.