Rode, Helge Det dybe Smil

DET DYBE SMIL.

Om Dagen lyser Støvet
i Solens Straalespil,
om Natten græder Stjernerne,
saa vælg Jer, hvad I vil.

Men du blev født af Lyset,
og naar din Kind var vaad,
var det dit Hjertes Lykke,
som brast et Nu i Graad.

Lad Straalerne kun spille
om Øje og om Mund!
Hvor vælder vel det Lys fra?
Vi kender ej dets Grund.

7

Men Livet ler af Døden.
Det trænger ingen Hvil.
Og Døden ler af Livet.
Det er det dybe Smil.