Rode, Helge Sandheden

SANDHEDEN

Den højeste Sandhed maa evigt sejre
Alle kæmper vi under dens Banner.
Hver paa vor Maade.
Vi fuldbyrder kun, hvad der skal fuldbyrdes.
Hver paa vor Maade.
Frie er vi! Gør hvad du vil!

Gør hvad du vil. Du selv maa betale!
Gud er rolig.

Mine Fejlgreb lyser af det, som de burde være.
Forfængeligheden raaber saa højt om sin egen Daarskab,
at Visdommen maa tone paa det rette Sted.
Gør hvad du vil! Du selv maa betale.
Gud er rolig.

30

Vore Smerter forkynder Glæden,
vore Løgne straaler af Sandheden.
Den som farer vild beviser den rette Vej.
Gør hvad du vil. Du selv maa betale.
Gud er rolig.

Gaa som en Helgen din Vej over Jorden.
Alterets Ild vil du nære derved.
Bortkast din Sjæl og forød dit Liv
du kaster det hen paa den hellige Flamme.
Som Offerets Røg vil det stige mod Himlen.
Gør hvad du vil. Du selv maa betale.
Gud er rolig.

Sejrer du, da er Sejeren hans.
Taber du, er det ham, som har vundet
og findes der slet intet Godt paa Jorden?
Triumf! — Triumf for det, som ikke er!
Gør hvad du vil. Du selv maa betale.
Gud er rolig.