Paludan-Müller, Fr. Uddrag fra Paludan-Müllers poetiske Skrifter i Udvalg, I. Bind

Tilbage staar for mig at bringe min Tak til de ikke faa, der paa forskellig Maade har hjulpet mig under mit Arbejde, og særlig til dem, der elskværdigt har udlaant mig Manuskripter eller Breve: Hr. Professor Borchsenius, Fru Professorinde Bøgh, Fru Dr. Gregersen og Hr. Boghandler Reitzel.