Paludan-Müller, Fr. Paludan-Müllers poetiske Skrifter i Udvalg, I. Bind

XXXI

Efter at foranstaaende Forord, Indledning og Litteraturfortegnelse den 25de Januar 1909 forelaa ren trykt, er der i Anledning af Hundredaarsdagen for Paludan-Müllers Fødsel (den 7de Februar) yderligere fremkommet følgende Litteratur:

Hans Brix i Det ny Aarhundrede, 6. Aarg. I, Side 299-313 (sml. Nationaltidende 3/2 1909 af Carl C. Hage; København 9/2 af Valdemar Rørdam; København 12/2 af Hans Brix); Jul. Paludan i Vor Fremtid, 2. Aarg. Side 249-257; Svend Leopold i Illustr. Tidende 50. Aarg. Nr. 19.

Berl. Tidende 6/2 1909 (af Julius Clausen); Nationaltidende 6/2 (af C. Kirckhoff-Larsen), smstd. 2/4 (af F. Bauditz); Politiken 7/2 (af Sven Lange), smstd. 8/2 ("Paludan-Müller paa Scenen"); Dannebrog 7/2 (af O. Borchsenius); Vort Land 7/2 (af Vilhelm Madsen); København 7/2 (af Bertel Bing); Ekstrabladet 30/1 (af G. C[arstens]), smstd. 7/2" (humoristisk); Social-Demokraten 8/2; Lolland-Falsters Stiftstid. 6/2; Sorø Amtstidende 7/2 og 21/2 (af Fred. Nørgaard); Fyens Tidende 5/2 og 6/2 (af Kr. Lohmann); Fyens Social-Demokrat 6/2; Jyllandsposten 7/2 (af G-R); Aalborg Amts Tidende 5/2 (af Hans Villumsen); Flensborg Avis 7/2; Fædrelandet 15/2 (af A. I[psen]); Verdens-Spejlet 14/2; Hver 8. Dag 7/2; Illustr. Familieblad 18/2; Husmoderens Blad 14/2.

Fælleskorrespondance til en Række Provinsblade: a) af E. Rørdam til Roskilde Avis 5/2, Næstved Tidende 6/2, Odense Avis 6/2, Vejle Amts Folkeblad 6/2, Randers Dagblad 6/2; b) af M. I[epsen] til Roskilde Dagblad 5/2, Holbæk-Posten 7/2, Kalundborg Folkeblad 3/2, Middelfart Avis 7/2; c) af H. til Bornholms Tidende 5/2, Langelands Avis 6/2, Faaborg Folke-Tidende 5/2, Ringkøbing Amts Avis 5/2, Fredericia Dagblad 5/2, Vendsyssel Tidende 5/2; d) af M. K. til Agrardagbladet 5/2, Kalundborg Dagblad ½, Nakskov Tidende ½, Nyborg Avis ½, Middelfart Avis 2/2, Horsens Folkeblad 5/2, Fredericia Dagblad ½, Kolding Avis ½, Ribe Folkeblad 5/2, Ringkøbing Amts Avis ½, Holstebro Folkeblad ½, Vendsyssel Tidende ½; e) af N. P. J. til Nordsjællands Venstreblad 3/2, Roskilde Tidende 6/2, Holbæk Amts Venstreblad 3/2, Vordingborg Venstreblad 2/2, Bornholms Social-Demokrat 6/2, Stubbekøbing Avis 3/2, Nykøbing Dagblad 7/2, Maribo Amts Avis 3/2, Fyens Venstreblad 4/2, Middelfart Venstreblad 5/2, Venstrebladet for det sydlige Jylland 5/2, Jysk Morgenblad 4/2; f) Skanderborg Social-Demokrat 6/2, Skive Social-Demokrat 5/2; g) Bogense Avis 4/2.

Mindedigte i Tilskueren, Februar-Heftet (af Johannes Jørgensen); Vor Fremtid, Marts-Heftet (af Vilhelm Madsen); Politiken 7/2 (af Christian Rimestad); Vort Land 7/2 (af Frederik Skousbo); København 7/2 (af Valdemar Rørdam); Ekstrabladet 7/2 (af Georg Carstens); Fyens Stifts Tidende 6/2 (af Vilhelm Madsen); Odense Avis 8/2 (af A. I[psen]); Vejle Amts Folkeblad 6/2 (af Andr. D[olleris]); Horsens Dagblad 28/1 (af Thordur Tomasson).

Billeder af Paludan-Müller:
2) gengivet i Illustr. Familieblad 13/2, Husmoderens Blad 14/2; 4) gengivet i Meddelelser fra Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, 1909 Nr. 2, i Illustr. Tidende 50. Aarg. Nr. 19, i Husmoderens Blad 14/2 og i H. Triers Udgave af Fr. Paludan-Müllers "To Digte", 2. Udg. 1909 (ved Dansklærerforeningen); 8) gengivet i Illustr. Familieblad 13/2; 9) gengivet i Husmoderens Blad 13/2; 11) gengivet i H. Triers Udgave af Fr. Paludan-Müllers "To Digte", 1. Udg. 1893 (ved Dansklærerforeningen), i Hver 8de Dag 7/2; 12) [Aarstallet 1866 angiver Aaret, da Busten udstilledes paa Charlottenborgudstillingen, men ifølge G. C[arstens] i Ekstrabladet 6/2 bortloddedes allerede i December 1865 Terrakottaexemplarer af Foreningen "Fremtiden"] gengivet i Illustr. Tidende 50. Aarg. Nr. 19, Illustr. Familieblad 13/2 [se videre under Nr. 14]; 13) Portrætmedaljon i Bronce af A. V. Saabye paa Gravmonumentet paa Asminderød XXXII Kirkegaard; gengivet i Illustr. Familieblad 13/2; 14) Broncebuste efter Nr. 12 paa Havnepladsen i Kerteminde (afsløret den 7de Februar 1909); gengivet i Verdensspejlet 21/2, Hjemmet 28/2.

Om Festen i Kerteminde den 7de Februar se navnlig de udførlige Referater i Odense Avis 8/2, Fyens Social-Demokrat,8/2, Fyens Stiftstidende 8/2 og Assens Social-Demokrat 9/2 (spøgefuldt Festreferat i Klods-Hans 21/2).

I Politikens Kronik for 20/2 skrev Ida Falbe-Hansen om "Paludan-Müllers Hustru". - I Febr. begyndte Vilh. Andersen paa Universitetet en Række "Forelæsninger over Fr. Paludan-Müllers Digtning" (l Time ugl.).