Paludan-Müller, Fr. Paludan-Müllers poetiske Skrifter i Udvalg, I. Bind

Af utrykte og hidtil ukendte Arbejder af Paludan-Müller har det kgl. Bibliotek i Februar gennem Hr, Forfatter Sven Lange modtaget et lille dramatisk Arbejde, hvorom der gives en kort Underretning i Anm. til nærvær. 1ste Binds Side 29 Linje 29.